Årsmöte 2017

Fiskevattenägare kallas till årsstämma den 30 mars 2017

klockan 18.30

Plats Tiraholm

Välkomna !

Styrelsen för Bolmens fiskevårdsområde

 

Vad är Bolmens Fiskevårdsområdesförening?

Bolmens FVOF är en förening för de som har fiskerätt i sjön Bolmen.

 

Vad gör vi?

Bolmens FVOF samordnar fiske och fiskevård i sjön Bolmen. Vi jobbar med att främja de med fiskerätts gemensamma intressen och föreskrifter och regler för fisket. Genom att sälja fiskekort ger vi även möjligheten för de som vill fiska i Bolmen och saknar fiskerätt att köpa den rätten under en period.

 

Och om man har en fråga?

Då är man varmt välkommen att kontakta oss! Klicka här för att se hur vi kan nås.