Årsmöte i Dannäs har avhållits

Den 22 mars 2018 avhölls årsmöte i ett fullsatt församlingshem i Dannäs.

Vid mötet beslutades bland annat att utdelning om 2 mkr skulle genomföras enligt det system som beslutats vid tidigare årsmöte.

Skicka förfrågan via e-post så besvaras med kopia på årsmötesprotokollet. Dokument för avrop av utdelning kommer att finnas för nedladdning senast i maj på hemsidan.

Avrop kan göras från 30/5 till och med årsskiftet 2018/19.

Årsmöte 2019

Torsdagen den 21mars kl 19 inbjudes fiskevattenägare till årsstämma i Bolmens Fiskevårdsområdesförening.

Årets stämma hålls på Sjöviken Bolmsö.

Information ges om pågående ålprojekt

 

 

Bolmendagen 2018

Bolmendagen är en höjdpunkt som samlar tusentals besökare varje år! 

Program för årets bolmendag kommer att finnas tillgängligt i god tid inför evenemanget. Om du önskar delta med någon trevlig övning så tag i god tid kontakt med oss för att få med detsamma i programmet. 
Finns även i PDF, lämpligt att spara ner eller skriva ut. Klicka här för att öppna den!

Vad är Bolmens Fiskevårdsområdesförening?

Bolmens FVOF är en förening för fiskerättsägare i sjön Bolmen. Fiskerättsägare är ägare till fastighet som har en åsatt rätt till fiske i sjön. 

Vad gör vi?

Bolmens FVOF samordnar fiske och fiskevård på ägarnas uppdrag i sjön Bolmen. Vi jobbar med att främja fiskerättens gemensamma intressen samt beslutar om föreskrifter och regler för fisket. Genom att sälja fiskekort ger vi även möjligheten för de som vill fiska i Bolmen och saknar fiskerätt att köpa den rätten under en period.

 

Och om man har en fråga?

Då är man varmt välkommen att kontakta oss! Klicka här för att se hur vi kan nås.