Årsmöte 2020

 

Torsdagen den 26 mars kl 19 inbjuds fiskevattenägare till årsstämma i Bolmens Fiskevårdsområdesförening.

 

Vi träffas på Ljungby Arena.

 

På grund av rådande omständigheter är årsmötet inställt.

Vi följer utvecklingen angående coronaviruset och ny datum kommer att meddelas så snart beslut om detta kan fattas.