Medins Biologi genomförde under 2010 en utredning på uppdrag av Bolmens fiskevårdsområdesförening. Denna undersökning rörde dåvarande planktonsamhälle.

Mer information rörande utredningen finns här.