Bolmen har 5 skötselområden.

Översikt skötselsområden

Se bilden nedan för att avgöra vilket område du tillhör.

Bolmens fiskevårdsområden
Bolmens skötselområden

Kontaker per skötselområde


[table id=4 /]