Utplantering

Under år 2013 har cirka 40 000 ålyngel satts ut.

Under år 2014 har utsättning av 40 000 ålyngel och 12 000 öringyngel/ettårig öring gjorts för att skapa en livskraftig stam av öring i Önne å.

2015 fortsätter vi med utsättning av ålyngel och öringyngel i samma mängder som 2014.