Så kommer du igång

Du löser ett fiskekort hos några av våra försäljare. Dessa hittar du längst ner på sidan. Vi erbjuder ett antal korttyper beroende på om du bara vill fiska för dagen eller kanske tänker ta med familjen.

Fiskekort via internet & SMS

Nu kan du köpa kort till sjön Bolmen direkt via SMS eller på internet via iFiske.se. Dagskort kostar 100 kr och veckokort kostar 300 kr. Du kan betala via SMS, VISA/Mastercard eller Internet-bank.

Till iFiske.se.

Fiskekort kan även köpas i våra försäljningsställen, se nedan.

Fiskekort

Priser gäller from 2017-01-01

Korttyp Pris
Dagkort 100 kr
Veckokort 300 kr
Månadskort 400 kr
Årskort 600 kr
Familjekort 800 kr
Företagskort 2400 kr
Metartävling 20 kr per deltagare enligt tidigare satta regler.

Från stranden

Du kan fiska från stranden om du inte har någon båt, vi har på några ställen fiskebryggor där du kan fiska om du har svårt att föra dig i ojämn natur. Tag gärna kontakt med markägare, så kan du få anvisningar om hur du ska nå sjön landvägen.

Fiskekort

Fiskekortet är personligt och ska medföras vid fisket. Nummerkoden i SMS-fiskekortet ska medföras vid fiske. Ta med din mobiltelefon med SMS:et, eller köpt/utskrivet fiskekort.

Vid fisketillsyn ska fiskekortet utan vidare anmaning uppvisas för kontrollanten. Underlätta kontrollen genom att stanna och ta upp redskapen.

 

Allmänna fiskeregler Bolmens FVOF 2020

Bolmens FVOF begränsningsområde

 • Gränsen är i Storån vid kvarnen Slättö.
 • Önne å går gränsen vid bron på allmänna vägen Unnaryd-Odensjö.
 • I utloppet Bolmån är gränsen i kraftverket vid Skeen.
 • I övrigt så är gränsen vid respektive vattendrags utlopp i Bolmen

Generella regler för alla kategorier

Kontrollavgift kan tas ut vid överträdelse

 • På öring är det minimimått på 50 cm.
 • Fiskeförbud i Önne å, hela året.
 • Fiskeförbud i Storån. Från den 15 april till den 15 juni.
 • Max två redskap (linor eller beten) per kort. För familjekort gäller max två linor eller beten per fiskare.
 • Fångstbegränsning på gös 10 st per kort och dag.
 • Kontrollavgiften är 2 000 kr.

Bolmens Fvof upplåter fiske till allmänheten genom att sälja fiskekort.

 • Metartävling. 20 kr per person och dag.
 • Fiskekort enligt är personliga och kan inte överlåtas till annan person.
 • Fiske får inte ske i närhet av utsatta nät eller redskap så att dessa kommer till skada.
 • Fiskekortet berättigar till fiske i sjön Bolmen enligt gällande bestämmelser med handredskapsfiske såsom mete, pimpel, kastspö, flugspö,och drag/trolling.
 • Angeldon är undantaget ovanstående regel. Är endast tillåtet på isbelagt vatten och max 10 st angeldon per kort. Fiskaren får inte lämna angeldonen utan ska ha kontinuerlig tillsyn.
 • Fiskekortet alternativt I-fiske kontrollnummer ska alltid medföras på fisketuren och kunna uppvisas på begäran för polis eller fisketillsyningsman. Vid kontroll av fiskekort ska redskapen tas upp i syfte att underlätta kontrollen.
 • Ungdomar upp t.o.m. 18 års ålder fiskar utan fiskekort, men med samma regelverk som gäller kortköpare.
 • Förutsättningar för att familjekortet ska gälla är att båda personerna är mantalsskrivna på samma adress som kortköparen. Det ska även på kortet skrivas namnen på personerna som har rätt att fiska på kortet. Max två fiskare på ett familjekort.
 • För familjekortet gäller max två linor eller beten per fiskare.
 • Längsta mått på gös är 75 cm. Fångad gös med högre mått ska återinsättas.
 • Återutsättning på gös ”catch and release” får inte göras på gös under 75 cm.
 • Handredskapsfiske får inte ske på djupare vatten än 10 m.
 • Metartävling gäller endast för metspö eller pimpel och minst 10 personer.
 • Företagskortet består av 4 st plastade kort med företagets namn. En fiskare per kort. Det utfärdas bara av styrelsens kassör. Företagskortet får endast användas av företagets anställda personal, dvs företagets kunder, leverantörer etc får inte nyttja företagskortet.

Kontrollavgifter

 • Överträdelse mot områdets fiskeregler medför kontrollavgift på 2 000 kr. Olovligt fiske utredes genom rättslig prövning.

 

Försäljning av fiskekort:

  

 

 


Fisketillsyn

Bolmens FVOF utför kontinuerlig fisketillsyn över hela sjön.