Så kommer du igång

Du löser ett fiskekort hos några av våra försäljare, dessa hittar du längst ner på sidan. Vi erbjuder ett antal korttyper beroende på om du bara vill fiska för dagen eller kanske tänker ta med familjen.

Fiskekort via internet & SMS

Nu kan du köpa dagskort och veckokort till sjön Bolmen direkt via SMS eller på internet via iFiske.se. Dagskort kostar 100 kr och veckokort kostar 300 kr. Du kan betala via SMS, VISA/Mastercard eller Internet-bank.

Till iFiske.se.

 

Fiskekort

Priser gäller from 2017-01-01

Korttyp Pris
Dagkort 100kr
Veckokort 300kr
Månadskort 400kr
Årskort 600kr
Familjekort 800kr
Företagskort 2400kr
Metartävling 20kr per deltagare enligt tidigare satta regler.

 

 

Från stranden

Du kan fiska från stranden om du inte har någon båt , vi har på några ställen fiskebryggor där du kan fiska om du har svårt att föra dig i ojämn natur. Tag gärna kontakt med markägare, så kan du få anvisningar om hur du skall nå sjön landvägen.

Fiskekort

Fiskekortet är personligt och skall medföras vid fisket. Nummerkoden i SMS-fiskekortet skall medföras vid fiske. Ta med din mobiltelefon med SMS:et, eller köpt / utskrivet fiskekort.

Vid fisketillsyn skall fiskekortet utan vidare anmaning uppvisas för kontrollanten. Underlätta kontrollen genom att stanna och ta upp redskapen.

 

Allmänna fiskeregler Bolmens FVOF 2018

 • Bolmens FVOF begränsningsområde
 • Gränsen är i Storån vid kvarnen Slättö.
 • Önne å går gränsen vid bron på allmänna vägen Unnaryd-Odensjö.
 • I utloppet Bolmån är gränsen i kraftverket vid Skeen.
 • I övrigt så är gränsen vid respektive vattendrags utlopp i Bolmen

Generella regler för alla kategorier

 • På öring är det minimimått på 50 cm.
 • Fiskeförbud i Önne å, hela året.
 • Fiskeförbud i Storån. Från den 15 april till den 15 juni.
 • Riktat fiske mot sik och siklöja är förbjudet.

Bolmens Fvof upplåter fiske till allmänheten genom att sälja fiskekort.

 • Metartävling. 20 Sek per person och dag.
 • Fiskekort enligt är personliga och kan inte överlåtas till annan person.
 • Fiske får inte ske i närhet av utsatta nät eller redskap så att dessa kommer till skada.
 • Fiskekortet berättigar till fiske i sjön Bolmen enligt gällande bestämmelser med handredskapsfiske såsom mete, pimpel, kastspö, flugspö,och drag/trolling. Max två redskap (linor eller beten) per kort.
 • Fiskekortet alternativt I-fiske kontrollnummer skall alltid medföras på fisketuren och kunna uppvisas på begäran för polis eller fisketillsyningsman. Vid kontroll av fiskekort skall redskapen tas upp i syfte att underlätta kontrollen.
 • Ungdomar upp t.o.m. 18 års ålder fiskar utan fiskekort, men med samma regelverk som gäller kortköpare.
 • Förutsättningar för familjekortet skall gälla är att båda personerna är mantalsskrivna på samma adress som kortköparen. Det skall även på kortet skrivas namnen på personerna som har rätt att fiska på kortet.
 • För familjekortet gäller max två st. linor eller beten per fiskare.
 • Längsta mått på gös är 75 cm. Fångad gös med högre mått skall återinsättas.
 • Återutsättning på gös ”catch and release” får inte göras på gös under 75 cm.
 • Fångstbegränsning på gös 10 st. (De 10 först fångade oavsett storlek) per kort och dag.
 • Handredskapsfiske får inte ske på djupare vatten än 10 m.Simblåsans sprängs hos fisken och den dör.
 • Angeldon är endast tillåtet på isbelagt vatten. Max 10 st. angeldon per kort.
 • Metartävling gäller endast för metspö eller pimpel och minst 10 personer.
 • Företagskortet består av 4 st. plastade kort. Det utfärdas bara av styrelsens kassör

Kontrollavgifter

 • Överträdelse mot områdets fiskeregler medför kontrollavgift på 2000 kr. Olovligt fiske utredes genom rättslig prövning.

Fisketillsyn

Bolmens FVOF utför kontinuerlig fisketillsyn över hela sjön.