Värt att veta om de vanligaste fiskarna

Här har du några råd för att få abborre, gädda och gös att nappa.

Abborre

Abborre nappar hela året. Den finns ofta i stora stim så räkna med att flera abborrar nappar på samma ställe. Lättast är den att fånga morgon och kväll då den jagar småfisk uppe vid ytan.

Gädda

Gäddan är den verklige kämpen. Den hugger våldsamt och ibland tror du att kroken sitter i botten, men det kan vara gäddan som håller emot. Gäddan är på jakt en till tre timmar efter soluppgången och likadant vid solnedgången, men nappar ibland lika bra på dagtid. Minimimåttet på gädda är 40 cm om du vill behålla den, annars sätter du tillbaka den i sjön.

Många som fiskat i Bolmen vittnar om att extremt stora gäddor lurar i vassen. Vikter på över 20 kg påstås ha noterats från relativt säkra källor...

Gös

Gösen är en spännade fisk som är en alldeles utsökt matfisk. Den jagar liksom abborren inte ensam, utan fångar du en kan du få fler på samma ställe. Gösen rör sig mer ut på djupet så båt rekommenderas. Ska du fånga gös rör den sig vid soluppgång och solnedgång. Minimimått saknas. För att skona beståndet får de 10 först fångade gösarna behållas. Därigenom minskas dödligheten som uppkommer genom att många gösar fångas och återutsätts. Gösen är känslig på grund av sin slutna simblåsa som orsakar skada vid tryckskillnad. Därav också förbudet mot gösfiske på större djup än 10 m.

Mete

Sätt (bete)mask på kroken. Sätt dit några sänken på kroken så att flötet sjunker vid minsta napp. Om du använder båt - ankra upp båten. Drag upp direkt när flötet sjunker eller rör sig sidledes. Fortsätt att fiska på samma ställe. Det kanske finns fler fiskar. Du kan försöka locka abborren genom att dra flötet åt sidan då och då. Mask kan du leta upp i lövhögar eller komposthögar. Du kan också köpa dem i fiskeredskapsaffärer.

Spinnfiske

Använd skeddrag eller spinnare för grunt vatten. Vid vassar och runt grund finns gäddor och abborrar på jakt, där ska du också fiska . Kasta ut draget och låt det sjunka ned mot botten.

Veva in spinnaren snabbt, och skeddrag och vobbler långsammare och ryckvis. Får du napp så fortsätt på samma ställe. Händer inget - byt plats. Skulle draget fastna så flytta dig så du kan veva in i annan riktning.

Lycka till!