Begäran om uttag av andel i Bolmens fiskevårdsområde

Skicka in via post

Nu finns blanketten för uttag av andel i Bolmens fiskevårdsområde tillgängligt att ladda ner här.

Skicka in digitalt

Det går också att skicka in blanketten digitalt via vårt online-formulär.

/Styrelsen

Avrop av medel ur utdelningsfond

Vid årsmötet beslutades att avrop kan göras från utdelningskontot och att blankett för nedladdning skall finnas tillgänglig på hemsidan. Detta skulle ske så snart protokoll var justerat.

Om du klickar på ordet "här"i ovanstående nyhetsruta så kommer du till blanketten.

Utdelning betalas ut från 30/5 till slutdatum 31/12 2018, men det går bra att redan nu skicka in blanketten.

Tänk gärna på att ange förändringar i fastigheten efter bildandet av fiskevårdsområdesföreningen för att underlätta kassörens arbete. Det gäller sammanslagningar eller delningar av fastigheten.

Beskriv gärna för mycket än för lite om ursprungsfastighet och ändringar! Om det inte finns några ändringar så skall proceduren rinna igenom utan problem.

Styrelseledamöterna i respektive skötselområden hjälper dig gärna tillrätta.

 

Årsmöte i Dannäs har avhållits

Den 22 mars 2018 avhölls årsmöte i ett fullsatt församlingshem i Dannäs.

Vid mötet beslutades bland annat att utdelning om 2 mkr skulle genomföras enligt det system som beslutats vid tidigare årsmöte.

Skicka förfrågan via e-post så besvaras med kopia på årsmötesprotokollet. Dokument för avrop av utdelning kommer att finnas för nedladdning senast i maj på hemsidan.

Avrop kan göras från 30/5 till och med årsskiftet 2018/19.

Årsmöte 2018

Torsdagen den 22 mars 2018 inbjudes du till årsstämma i Bolmens Fiskevårdsområdesförening.

Mötet hålles i Dannäs församlingshem kl 18.30

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Förtäring

Bolmendagen 2018

Bolmendagen är en höjdpunkt som samlar tusentals besökare varje år! 

Program för årets bolmendag kommer att finnas tillgängligt i god tid inför evenemanget. Om du önskar delta med någon trevlig övning så tag i god tid kontakt med oss för att få med detsamma i programmet. 
Finns även i PDF, lämpligt att spara ner eller skriva ut. Klicka här för att öppna den!

Vad är Bolmens Fiskevårdsområdesförening?

Bolmens FVOF är en förening för fiskerättsägare i sjön Bolmen. Fiskerättsägare är ägare till fastighet som har en åsatt rätt till fiske i sjön. 

Vad gör vi?

Bolmens FVOF samordnar fiske och fiskevård på ägarnas uppdrag i sjön Bolmen. Vi jobbar med att främja fiskerättens gemensamma intressen samt beslutar om föreskrifter och regler för fisket. Genom att sälja fiskekort ger vi även möjligheten för de som vill fiska i Bolmen och saknar fiskerätt att köpa den rätten under en period.

 

Och om man har en fråga?

Då är man varmt välkommen att kontakta oss! Klicka här för att se hur vi kan nås.